Algemene voorwaarden 

 

Algemene voorwaarden kindercoaching/ jongerencoaching/begeleiding

 • Aanmelden: Je kunt je (kind) aanmelden via het contactformulier. Hierna krijgt u een vragenlijst toegestuurd ter voorbereiding op het (vrijblijvende en kosteloze) intakegesprek.
 • Duur: Een sessie duurt een uur. Dit geldt ook voor de oudergesprekken. Er is geen wachtruimte voor u aanwezig.
 • Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid: Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt deze sessie wel volledig in rekening gebracht.
 • Bereikbaarheid: Mocht er tijdens de sessie iets met je (kind) gebeuren, dan is het van belang dat ik een ouder kan bereiken. Vermeld op het de behandelovereenkomst daarom niet alleen een vast telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneem ik dit graag van je.
 • Cliënt: De kindercoach werkt in dienst van de belangen van het kind/ de jongere en volgens de rechten van het kind. Na iedere vijf sessies met het kind wordt een oudergesprek gepland. In de oudergesprekken bespreekt de kindercoach het verloop van de coaching. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind/ de jongere.
 • Betalingen: De kosten voor losse sessies worden per maand (achteraf op de 1e van de volgende maand) gefactureerd. Pakketten worden voor de start gefactureerd.
 • Brengen en halen: Graag verzoek ik je ervoor te zorgen dat je (kind) op tijd aanwezig is (5 à 10 minuten voor aanvang), zodat op tijd met de sessie gestart kan worden.

Algemene voorwaarden trainingen /yoga voor volwassenen, jongeren, bedrijven, op locatie/mindfulness training jongeren, vrouwen/yoga & mindfulness voor kinderen

 • Aanmelden: Je kunt je (kind) aanmelden via het contactformulier. Verzoek hierbij is om lichamelijke en/ of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen.
 • Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid: Als je (kind) een les/ bijeenkomst niet aanwezig kan zijn, dan graag uiterlijk dit 2 uur voor aanvang van de les telefonisch doorgeven of per e-mail. Restitutie van het les-/ cursusgeld is niet mogelijk. Indien je (kind) voor een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wil ik je verzoeken dit tijdig door te geven. Een 10 rittenkaart voor de lessen yoga & mindfulness voor kinderen is 12 weken geldig.
 • Bereikbaarheid van de ouders: Mocht er tijdens de les iets met je (kind) gebeuren, dan is het van belang dat ik een ouder kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen een vast telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneem ik dit graag van je.
 • Betalingen: Ik stuur je een factuur voorafgaand aan de les-/ cursusperiode.
 • Brengen en halen: Graag verzoek ik je ervoor te zorgen dat je (kind) op tijd aanwezig is (5 à 10 minuten voor aanvang), zodat op tijd met de les/ bijeenkomst gestart kan worden.
 • Kleding: Zorg ervoor dat je (kind) soepel zittende kleding aandoet, waarin jij (hij/zij) makkelijk kunt bewegen (bv. trainings- of joggingbroek en een t-shirt). In de winter zijn sokken met een anti-slipzool aan te raden. Yogamatten, kussens en dekens zijn aanwezig.
 • Ongevallen en aansprakelijkheid: House of Dhuta is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de (huis)arts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort. House of Dhuta stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. House of Dhuta stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de (yoga)ruimte.